Utbildning Elansvar

 • 2

  Personsäkerhetsansvar

  • Kap 2-3 - Arbetsmiljölagen mm.

  • Kap 4 - Roller och titlar

  • Quiz om Personsäkerhetsansvar

  • Föreskrift om upphävande av ELSÄ-FS 2006:1

  • Elsäkerhetsverkets handbok om arbete vid risk för elektrisk fara

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • 3

  Ansvar som innehavare

  • Kap 5 - Innehavaren och Elanläggningsansvarig

  • Kap 6 - Elsäkerhetslagen och ELSÄK-FS 2022:3

  • Kap 7 - Sammanfattning Elanläggningsansvar

  • Quiz om Elanläggningsansvar

 • 4

  Utförandeansvar

 • 5

  Föreskrifter och dokument för nerladdning

  • SFS 2016:732 - Elsäkerhetslagen

  • UPPHÄVD - ELSÄK-FS 2006:1 - Elsäkerhet i arbetet

  • UPPHÄVD - ELSÄK-FS 2008:1 - Utförande av elanläggningar

  • ELSÄK-FS 2022:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

  • UPPHÄVD - ELSÄK-FS 2008:2 - Varselmärkning

  • ELSÄK-FS 2022:2 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar

  • UPPHÄVD - ELSÄK-FS 2008:3 o 2010:3 - Innehavarens kontroll

  • ELSÄK-FS 2022:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

  • ELSÄK-FS 2017:2 - Elinstallationsarbete

  • ELSÄK-FS 2017:3 - Elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete

  • ELSÄK-FS 2017:4 - Auktorisation som elinstallatör

  • Mall/exempel Egenkontrollprogram

  • Checklista Elansvar

  • Förslag på rutin för att utse elsäkerhetsledare

  • Förslag på Instruktion för elektriker

  • Förslag på kompetenskort

  • Förslag på Kravspecifikation för leverantörer

  • Förslag Rutiner för fortlöpande kontroll i enlighet med ELSÄK-FS 2022:3

 • 6

  Sammanfattning

  • Kap 11 - Sammanfattning och avslutning