Så här köper du utbildningar

Du kan betala/köpa utbildningar på 2 sätt:

1. Betala mot faktura

Skicka ett e-post till [email protected] för att köpa en eller flera kuponger/värdebevis.
Detta faktureras då beställande företag.
Villkor för betalning 30 dagar.

Ange i e-posten:

Vilken WEB-utbildning du vill köpa (Installationskontroll, Elansvar eller Skötsel av elanläggningar)
Företagsnamn:
Beställarens namn:
Beställarens referens:
Eventuellt ordernummer:
Faktura-adress:

Antal kuponger/värdebevis som önskas (1 kupong per deltagare/elev):

Adress dit utbildningskompendium och inloggningskuponger/värdebevis ska skickas:

Tips! - Du kan klippa ut ovanstående text och klistra in i ditt e-post. Och sedan fylla på med uppgifterna.

- - - - - - - - - 

Jag skickar utbildningskompendium och kuponger/värdebevis till beställaren.

- - - - - - - - -

Respektive deltagare går till köpsidan för utbildningen.
Eleven väljer skapa konto och anger elevuppgifter inkl. e-post och väljer ett lösenord.

Välj sedan alternativet  "Har en kupong/värdebevis" och ange koden som finns i kupongen/värdebeviset.

Nu är utbildningen "öppen" för deltagaren i 30 dagar.


2. Betala med kontokort/kreditkort

Gå till köpsidan för utbildningen. Se länk längst ner på denna sida.

Välj skapa konto och ange elevuppgifter inkl. e-post och väljer ett lösenord.

Välj betala med "PayPal".

Välj valuta SEK eller USD.

(Jag tror det blir något billigare om du väljer USD och låter din egen bank växla) 

Betala med ditt kredit- kontokort till PayPal.

Nu är utbildningen "öppen" för deltagaren i 30 dagar.

Du får ett kvitto i ditt konto i utbildningsplattformen. 
Skicka en kopia på kvittot till [email protected] om du vill ha ett kvitto med momsspecifikation.

Skicka ett e-post till [email protected] med adressen dit du vill att utbildningskompendiumet skickas.