Utbildningen Installationskontroll

För att se demo eller köpa utbildningen - vänligen logga in eller skapa ett konto.

 • 1

  Inledning till Utbildningen

 • 2

  Installationskontroll i korthet

  • Inledande frågor - vad tror du?

  • Installationskontroll i korthet

 • 3

  Elsäkerhetslag och Föreskrifter

  • Elsäkerhetslagen och föreskrifter i relation till Installationskontrollen

  • Elsäkerhetslagen

  • ELSÄK-FS 2017:3 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

  • ELSÄK-FS 2022:1 - Föreskrifter om hur elanläggningar ska vara utförda

  • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter för Utförande av starkströmsanläggningar - OSB GAMLA FÖRESKRIFTEN

  • SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna och Installationskontroll

  • Nerladdning av ett förslag på egenkontrollprogram för ett litet elinstallationsföretag

  • Lite frågor om reglerna

 • 4

  Provning av Skyddsledare

  • Provning av skyddsledare - teoretisk genomgång

  • Demo Kalibrering och mätning med Combitest 425

  • Demo Kalibrering och mätning PE med Fluke1664FC

  • Demo Kalibrering och mätning PE med Eurotest XC

  • Demo Kalibrering och mätning PE med Elma BM878

  • Demo Kalibrering och mätning med Elma CT200

  • Demo mätning PE med olika sorters provare både bra och dåliga

   GRATIS DEMO
  • Kontroll av skyddsledare - Quiz

  • Varför du INTE ska mäta skyddsledare med summer

 • 5

  Isolationsprovning

  • Isolationsprovning del 1 - Inledning

  • Isolationsprovning del 2 - Felsökning vid isolationsfel

  • Isolationsprovning del 3 - Felsökning vid isolationsfel Live-demo

  • Spik genom fasen - Quiz

   GRATIS DEMO
  • Isolationsprovning del 4 - Mätning av läckströmmar

 • 6

  Mätning av felkretsimpedans

  • Säkerhet på arbetsplatsen - kontrollfråga

  • Felkretsimpedans del 1 - Vad och varför

  • Felkretsimpedans del 2 o 3 - hur vi tolkar mätresultatet samt en "genväg"

  • Felkretsimpedans del 4 - Jordfelsbrytare och Impedansmätningen

  • Felkretsimpedans del 5 - Förimpedans

 • 7

  Provning av jordfelsbrytare

  • Jordfelsbrytarprovning del 1 - Vad vi ska mäta och hur

  • Hur läckströmmar i anläggningen påverkar mätresultatet

  • Hur du kan mäta JFB direkt i centralen samt hur viktigt det är att kontrollera att uttag är skyddade av JFB

  • Jordfelsbrytare - Quiz

 • 8

  Kontroll av spänningsfall

  • Kontroll av spänningsfall - mot tabell eller genom mätning

  • Spänningsfall - olika sätt att kontrollera detta

 • 9

  Kontroll av fasföljd

  • Hur du mäter fasföljd med olika typer av provare

 • 10

  Rutiner och dokumentation

  • 2017_3 Föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

  • Exempel på Rutiner för Installationskontroll

  • Exempel på protokoll för installationskontrollen

  • Rutiner för installationskontroll

  • Dokumentation av installationskontrollen

  • Olika protokoll i word-format

  • Nerladdning av rutiner för ett litet företag i word-format

 • 11

  Sammanfattning och avslutning

  • En avslutande film med sammanfattning av utbildningen

  • Kursbevis skickat till dig - så här gör du