Skötsel av elanläggningar

Elsäkerhet vid arbete

 • 1

  Inledning

 • 2

  Föreskrifter och andra regler

  • Kap 3 - Föreskrifter del 1 - uppdaterad 2021-09

  • Kap 4 - Föreskrifter fortsättning

  • Ett par frågor om föreskrifterna

  • Föreskrift om upphävande av ELSÄ-FS 2006:1

  • Elsäkerhetsverkets handbok om arbete vid risk för elektrisk fara

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • 3

  Elansvar

  • Kap 5 - Elansvar del 1

  • Kap 6 - Elanläggningsansvar

  • Quiz om elansvar

  • AFS 2001_1 Systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter nerladdad 2020-09-11

 • 4

  Elfaran

  • Kap 7 - Elfaran del 1 - statistik

  • Kap 8a - Elfaran del 2a - Strömgenomgång

  • Kort film om hur man kan "fastna i elen"

  • Kommentarer om filmen

  • Kap 8b - Elfaran del 2b - Strömgenomgång

  • Kap 8c - Elfaran del 2c - Strömgenomgång

  • Kap 9 - Elfaran del 3 - Ljusbågar

  • Kort film om ljusbågsfaran

  • Lite kommentarer om filmen

  • Kort film om ljusbåge från en avgrävd kabel

  • Kommentarer om filmen

 • 5

  Skötselåtgärder och Arbete

  • Kap 10 - Skötselåtgärder

  • Film om en ljusbågsolycka och behandlingen efteråt

  • Donnie och familjen beskriver olyckan

  • Kommentarer till filmerna

  • Kap 11 - Riskhantering

  • Rutin för riskhantering - Exempel

  • Kap 12 - Arbete utan spänning

  • Kap 13 - Arbete med spänning

  • Kap 14 - Arbete nära spänning

  • Kap 15 - Underhållsåtgärder

 • 6

  Prov på dina kunskaper

  • Prov - Utbildning Skötsel av elanläggningar

  • Avslutande ord till dig som gått utbildningen