Skötsel av elanläggningar

Elsäkerhet vid arbete - Uppdaterad 2022-08

 • 2

  Föreskrifter och andra regler

  • Kap 3 - Föreskrifter del 1

  • Kap 4 - Föreskrifter del 2

  • Några frågor om föreskrifterna

  • Föreskrift om upphävande av ELSÄ-FS 2006:1

  • Elsäkerhetsverkets handbok om arbete vid risk för elektrisk fara

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • 3

  Riskhantering

  • Kap 5 - Riskhantering del 1

  • Kap 6 - Riskhantering del 2 - Mallar

  • Rutin för riskhantering - Exempel

 • 4

  Elansvar

  • Kap 7 - Elansvar del 1 - Arbetsmiljölagen

  • Kap 8 - Elansvar del 2 - Elanläggningsansvar

  • Kap 9 - Elansvar del 3 - Elsäkerhetsledare och Eldriftledare

  • Kap 10 - Elansvar del 4 - Ansvar för utförande och kontroll

  • Elsäkerhetslagen SFS 2016:732

  • ELSÄK-FS 2022:1 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

  • ELSÄK-FS 2022:2 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar

  • ELSÄK-FS 2022:3 - Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

  • Föreskriften AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Quiz om elansvar

 • 5

  Elfaran

  • Kap 11 - Elfaran del 1 - Statistik o historia

  • Kort film om hur man kan "fastna i elen"

  • Kommentarer om filmen

  • Kap 12 - Elfaran del 2 - Strömgenomgång

  • Kap 13 - Elfaran del 3 - Ljusbågar

  • Kort film om ljusbågsfaran

  • Lite kommentarer om filmen

  • Kort film om ljusbåge från en avgrävd kabel

  • Kommentarer om filmen

  • Kap 14 - Elfaran del 4 - Elsäkerhetstips

 • 6

  Skötselåtgärder och Arbete

  • Kap 15 - Skötselåtgärder

  • Film om en ljusbågsolycka och behandlingen efteråt

  • Donnie och familjen beskriver olyckan

  • Kommentarer till filmerna

  • Kap 16 - Arbete utan spänning

  • Kap 17 - Arbete med spänning

  • Kap 18 - Arbete nära spänning

  • Kap 19 - Underhållsåtgärder

 • 7

  Prov på dina kunskaper

  • Prov - Utbildning Skötsel av elanläggningar

  • Avslutande ord till dig som gått utbildningen