Elsäkerhet för tekniker

 • 2

  Kap 2 - Föreskrifter o Arbetsmiljölagen

  • Kort om Elsäkerhetsverkets föreskrifter

  • Inledning till riskbedömning

  • Några exempel på skriftlig riskbedömning samt kort om SS-EN 50110-1

  • Exempel på blankett för riskhantering

  • Arbetsmiljölagen och dess krav

  • Sanktionsavgifter - Lista på föreskrifter o paragrafer

  • Litet Quiz om riskbedömning

 • 3

  Kap 3 - Elansvar

  • Elansvar 1 - Elsäkerhetsledare o Eldriftledare

  • Förslag på rutin för att utse Elsäkerhetsledare

  • Innehavare, Elanläggningsansvarig mfl.

  • Elinstallationsarbete

  • Kolla elföretaget på Elsäkerhetsverket samt kort om SVK:s hemsida

  • Litet Quiz om föreskrifterna

 • 4

  Kap 4 - Elens grunder

  • Elens grunder 1 - eletricitet

  • Elens grunder 2 - Spänning, ström och resistans samt växelström

  • Elens grunder 3 - Kort om Fas, neutralledare och skyddsjord

 • 5

  Kap 5 - Elfaran

  • Elfaran 1 - Statistik och exempel på olyckor

  • Kort film om hur man kan fastna i en strömförande del

  • Kommentarer om filmen

  • Elfaran 2 - Elens påverkan på hjärtat

  • Elfaran 3 - Elens övriga påverkan på kroppen

  • Elfaran 4 - Ljusbågar i elutrustningen

  • Elfaran 5 - Elsäkerhetstips

  • Kort film om ljusbågsfaran

  • Lite kommentarer om filmen

  • Kort film om ljusbåge från en avgrävd kabel

  • Kommentarer om filmen

 • 6

  Kap 5 - Skötselåtgärder, underhåll och arbete

  • Skötselåtgärder

  • Underhåll

  • Arbete utan spänning

  • Risken vid arbete på enfas objekt matade från trefas grupper

 • 7

  Kap 6 - Sammanfattning och avslutning

  • Sammanfattning av utbildningen

  • Kort Quiz/Prov på dina kunskaper

  • Tack för att du gått denna utbildning! Utbildningsbevis!