Elsäkerhet för tekniker

 • 1

  Kap 1 - Inledning

 • 2

  Kap 2 - Föreskrifter o Arbetsmiljölagen

  • Kort om föreskrifter som reglerar det säkra arbetet

  • Riskhantering del 1 - Faktorer som påverkar riskhanteringen

  • Riskhantering del 2 - Exempel på checklistor

  • Exempel på blankett för riskhantering

  • Arbetsmiljölagen och dess krav

  • Sanktionsavgifter - Lista på föreskrifter o paragrafer

  • Litet Quiz om riskbedömning

  • Föreskrift om upphävande av ELSÄK-FS 2006:1

  • Elsäkerhetsverkets handbok om arbete vid risk för elektrisk fara

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • 3

  Kap 3 - Elansvar

  • Elansvar 1 - Elsäkerhetsledare o Eldriftledare

  • Förslag på rutin för att utse Elsäkerhetsledare

  • Elansvar 2- Innehavare, Elanläggningsansvarig mfl.

  • Elansvar 3 - Elinstallationsarbete

  • Kolla elföretaget på Elsäkerhetsverket samt kort om SVK:s hemsida

  • Litet Quiz om föreskrifterna

 • 4

  Kap 4 - Elens grunder

  • Elens grunder 1 - Elektricitet Ledare och isolatorer

  • Elens grunder 2 - Sluten krets, Spänning, ström, resistans samt effekt

  • Elens grunder 3 - Växelström

  • Elens grunder 4 - Ett fel får inte bli farligt - jordfelsbrytaren samt värme i kablar

 • 5

  Kap 5 - Elfaran

  • Elfaran 1 - Statistik och exempel på olyckor

  • Kort film om hur man kan fastna i en strömförande del

  • Kommentarer om filmen

  • Elfaran 2 - Elens påverkan på hjärtat

  • Elfaran 3 - Elens övriga påverkan på kroppen

  • Elfaran 4 - Ljusbågar i elutrustningen

  • Elfaran 5 - Elsäkerhetstips

  • Kort film om ljusbågsfaran

  • Lite kommentarer om filmen

  • Kort film om ljusbåge från en avgrävd kabel

  • Kommentarer om filmen

 • 6

  Kap 5 - Skötselåtgärder, underhåll och arbete

  • Skötselåtgärder

  • Underhåll

  • Arbete utan spänning

  • Risken vid arbete på enfas objekt matade från trefas grupper

 • 7

  Kap 6 - Sammanfattning och avslutning

  • Sammanfattning av utbildningen

  • Kort Quiz/Prov på dina kunskaper

  • Tack för att du gått denna utbildning! Utbildningsbevis!