Personuppgifter - policy

Personuppgifter (Namn, företagsnamn och datum för genomförande av utbildningen) lagras av 

Elkompetensutveckling Sverige AB samt av leverantören av denna plattform. 

Personuppgift i form av namn och företagsnamn kan komma att delges det beställande företaget (deltagarens arbetsgivare) i samband med utskick av utbildningsbevis och fakturering. Inga andra uppgifter delas med arbetsgivaren. Elkompetensutveckling Sverige AB delar inga uppgifter med tredje part.

Du kan begära att få ta del om de uppgifter som finns lagrade om dig (Namn, Företagsnamn och datum då du genomförde utbildningen) genom att skicka ett e-post till per@elkul.se